Skip to content

Інформація про підзаконний акт

Скачать інформація про підзаконний акт EPUB

Підзаконні нормативні акти різняться між собою і утворюють складну систему. Підзаконні акти є різноманітними за формою і джерелам походження. ОЗНАКИ нормативно-правового акту: Відображає та захищає інтереси держави.

Класифікація підзаконних нормативних актів. ^ Підзаконний нормативний акт – це акт нижчої державної інстанції, їх юридична сила не ма.

Підзаконні нормативні акти входять до системи джерел права і є носіями основних властивостей, виразниками принципів, що притаманні цій системі. Ознака підзаконності притаманна більшості нормативно-правових актів і є досить характерною для правотворчої діяльності. Отже, підзаконний нормативний акт — це письмовий документ уповноваженого суб'єкта, прийнятий на підставі та у виконання закону, в якому закріплені правила поведінки загального характеру, що забезпечуються державою[7].

Підзаконні нормативні акти можна поділити на чотири основні самостійні групи: 1) загальні; 2) місцеві. Отже, підзаконні акти регламентують лише ті відносини, які вже регулюються за допомогою законів, тому вони не можуть суперечити законам, Конституції, повинні відповідати принципам і вимогам права. Вони повинні мати всі реквізити: назву, хто видав, дату видання, причини, підпис уповноваженої особи і печатку.

Підзаконні НПА повинні бути засновані на законі і не повинні йому суперечити. В Україні підзаконними (за ієрархією) нормативно-правовими актами є наступні: 1. За суб’єктами видання: v Укази і розпорядження Президента України – відповідно до ст. Конституції Президент України на основі Ко. Підзаконні нормативні акти: види. Класифікація цих документів має особливе практичне значення. Розмежування дозволяє раціонально і чітко організовувати діяльність структур влади.

Які бувають підзаконні акти? Відиподзаконние акти види мають наступні: Локальні. Підзаконні акти -акти, створені у відповідності з законом. Жоден з них не може вважатися правомірним, якщо суперечить нормам закону. Можуть видаватися на виконання закону, для конкретизації, тлумачень.

До підзаконних актів належать укази президента, постанови уряду, накази та інструкції міністрів, локальні акти організацій. Так само різняться за юридичною силою. Наприклад, локальні акти не можуть суперечити указам президента, а вже тим більше законів.

Однак і закони і підзаконні акти -це все НПА (нормативно-правовий акт). У них закріплені норми права, які обмежують коло осіб, має межі в часі п. § 5. Підзаконні нормативні правові актиПідзаконні нормативні правові акти — це акти, які Приймаються уповноваженими правотворчими суб'єктами на основі і на виконання законів і не повинні суперечити.

Для того щоб норми закону втілювалися в дійсність, юридична наука виробила особливий вид нормативно-правових норм - підзаконні акти. Це спеціалізовані документи, розроблені для забезпечення. Виділяють наступні види підзаконних актів, розташовані за ієрархією: 1) Укази й розпорядження є результатом правотворчої діяльності Президента України підзаконного характеру, обов'язкові для виконання на всій території України, приймаються у межах президентських повноважень, передбачених конституцією та конституційними законами і при цьому не повинні суперечити Конституції України та законам України.  Розпорядження - це другі за значенням підзаконні акти глави держави.

Звичайно, вони приймаються з поточних чи процедурних питань. Акти Президента публікуються в офіційних виданнях. Основні стадії підзаконного нормотворчого процесу. Способи оприлюднення підзаконних нормативно-правових актів, їх опублікування в офіційних друкованих виданнях. Шляхи вдосконалення процедури доведення змісту нормативних актів до.

djvu, EPUB, EPUB, fb2